Co je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které mění současné EU směrnice a je přímo použitelné ve všech státech EU, aniž by bylo potřeba dalšího provádění v národních zákonodárstvích. GDPR přináší výrazné změny v pravidlech, která definují osobní údaje a jejich používání.

1. Jaké Vaše údaje používáme a proč?

Pravi Klik turistička agencija d.o.o., Vlaška 63, 10 000 Zagreb, DIČ: HR18030016905 je majitelem vyhledávače Gohome.hr. K využívání služeb našeho vyhledávače není potřebná registrace a neshromažďujeme vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, email. Technické údaje jako IP-adresa a cookie se používají krátkodobě a slouží k technickému zlepšení užitku při používání vyhledávače.

2. Kdo má přístup k Vašim údajům?

Přístup k Vašim údajům má pouze část našich zaměstnanců, kteří pracují v úseku zákaznické podpory a administrace systému. Uvedené kategorie zaměstnanců jsou seznámeny s naší politikou a proceduramy zabezpečení osobních údajů a jsou povinni je jimi řídit.

3. Budemesdílet vaše údaje s ostatními?

Vaše údaje jsou u nás bezpečné a nebudeme je sdílet, prodávat nebo přenechávat jiným fyzickým ani právním osobám k jinému využití, kromě výše uvedených případů.

4. Jak dlouhouchováváme vaše údaje?

Technické údaje jako IP-adresa a cookie se uchovávají 30 dní.

5.Můžete požádat o trvaléodstraněníVašichosobníchúdajů?

Vzhledem k charakteru vyhledávače GoHome je možné, že se v naší databázi nemovitostí nacházejí nějaké Vaše osobní údaje, které jsou veřejně zobrazeny na nějakých jiných stránkách s inzeráty na nemovitosti. Tyto údaje jsou uvedeny jako obyčejný text uvnitř textu inzerátu. Takové údaje neuznáváme jako osobní údaje, nezpracováváme je, ani je neužíváme žádným jiným způsobem kromě zobrazení samotného inzerátu. Uvedené údaje můžete smazat na originálních (původních) stránkách, potom budou během 15-ti dnů smazány i u nás. Nebo můžete poslat žádost na privacy@gohome.hr a my je smažeme sami nezávisle na originálu do 15-ti dnů.

6.Statistické zpracovávání

Některé údaje o vyhledávání nemovitostí jsou statisticky shromažďovány a zpracovávány pro účely vykazování a trendů na trhu. Takto vygenerované údaje jsou sjednoceny a anonymizovány a podle nich se nemůže dojít do identifikace uživatele.

7.Zobrazovánímlinků na jinéinternetovéstránky

Zobrazováním linků na jiné internetové stránky Pravi klik d.o.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za pravidla soukromý internetových stránek třetích stran, na které jste přišli klikem na linky ve vyhledávači GoHome. Pokud myslíte, že některé z těchto stránek porušují pravidla soukromí nebo jakýkoliv jiný zákon, přihlaste je na privacy@gohome.hr

Štatistiky

Vyhľadávate v zozname 574 913 nehnuteľností. Celkovo ste vyhľadávali 65 652 591krát, z toho dnes 3 184.